tel. 530 884 046    mail: sekretariat@niebieska21.pl

Niebieska 21 - Szkoła inna niż wszystkie!
To czyni naszą Szkołę wyjątkową:
 

 

- Kadra: O jakość nauczania dbać będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przygotowana również do pracy z dziećmi z dysfunkcjami, czy trudnościami edukacyjnymi.

 

- Brak zadań domowych: W czasie pobytu dziecka na świetlicy popołudniowej nauczyciele pomogą dziecku w odrobieniu zadań domowych, wytłumaczą niezrozumiałe treści.

 

- Darmowe podręczniki i zeszyty: Szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki i zeszyty dla uczniów.

 

- Zajęcia dodatkowe: W naszej Szkole uczniowie będą mieli codziennie zajęcia z języka angielskiego. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć sportowych, artystycznych, hipoterapii po zebraniu grupy.

- Kółka zainteresowań: Dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania. W ofercie będzie kółko matematyczne, informatyczne, muzyczne (chór, instrument), plastyczne, teatralne.

 

- Drugi język obcy: W szkole będzie możliwość nauki drugiego języka obcego od IV klasy.

 

- Specjalistyczna terapia: Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy specjalistyczną terapię (fizjoterapeutyczną, pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną), dostosowaną do niepełnosprawności i potrzeb dziecka. Dzięki współpracy z Fundacją 21 uczniowie mogą również korzystać z oferowanych przez Fundację metod terapeutycznych, m.in. Mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS, Metody Tomatisa®, Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą Padovan, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii techniką Emmett’a, czy masażu Shantala.  

 

- Świetlica popołudniowa: W szkole zorganizowane będą zajęcia świetlicowe do godziny 16.30. 

 

- Zajęcia świetlicowe/półkolonie w czasie ferii i wakacji: Szkoła organizować będzie zajęcia dla dzieci w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych (ferie i wakacje).

 

- Zdrowe żywienie: W szkole istnieje możliwość zamawiania obiadów, w tym również dostosowanych do potrzeb dziecka (dietetycznych). Do dyspozycji uczniów są dystrybutory z wodą.

 

- Bezpieczeństwo: Budynek posiada nowoczesne zabezpieczenia. Przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.