tel. 530 884 046    mail: sekretariat@niebieska21.pl

O szkole


„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.
Janusz Korczak

Nasza szkoła jest placówką, która powstała z chęci stworzenia miejsca, w którym wszystkie dzieci będą miały zapewnione odpowiednie warunki do edukacji i wszechstronnego rozwoju. Pochylamy się szczególnie nad tymi, którzy ze względu na różnorodne niepełnosprawności czy trudności edukacyjne potrzebują szczególnych warunków, by móc się rozwijać i osiągać postępy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców tworzymy oddziały integracyjne, specjalne oraz dedykowane dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem). W naszej szkole zapewniamy odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie z uwzględnieniem potrzeb naszych uczniów. Dbamy o stały rozwój i poszerzanie kwalifikacji naszych pracowników. W swojej pracy wykorzystujemy różnorodne metody terapeutyczne. A przede wszystkim staramy się stworzyć takie miejsce, w którym dobro każdego naszego ucznia jest na pierwszym miejscu. Chcemy by w naszej szkole panowała integracja, wzajemny szacunek i edukacja na najwyższym poziomie. Naszych uczniów chcemy przygotować do tego by byli DOBRYM człowiekiem, więc jeśli nie POTRAFIĄ to ich UCZYMY, gdy nie WIEDZĄ jak nim być, to im TŁUMACZYMY, a jeśli nie MOGĄ to im POMAGAMY.