tel. 530 884 046    mail: sekretariat@niebieska21.pl

Rekrutacja


Drodzy Rodzice!


Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest do klas:
1) ogólnodostępnych,
2) specjalnych,
3) dla uczniów z autyzmem.

Aby zapisać dziecko do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi „Niebieska 21”, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu formularza, dyrektor szkoły skontaktuje się z Państwem w celu omówienia warunków przyjęcia dziecka oraz umówienia spotkania. W trakcie tego spotkania zostanie dokonana wstępna diagnoza dziecka.
Dyrektor szkoły ma możliwość nieprzyjęcia dziecka do Szkoły w przypadku braku miejsc w odpowiednim oddziale klasowym lub braku możliwości zapewnienia dziecku odpowiednich warunków edukacyjnych i rozwojowych.

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy rewalidację, w formie zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka. Pozostali uczniowie również mają możliwość skorzystania z terapii specjalistycznych.

W Naszej Szkole zapewniamy:

- terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną,

- terapię pedagogiczną, w tym terapię ręki,

- fizjoterapię, w tym SI,

- terapię psychologiczną.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:
sekretariat@niebieska21.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij aby pobrać)